Selasa, 3 Mei 2011

GHUNNAH IKHFA' HAQIQI KETIKA BERTEMU HURUF ISTI'LA'

Ghunnah atau dengung Ikhfa' Haqiqi ada 15 macam bunyi iaitu setiap huruf Ikhfa' tersebut mempunyai bunyi ghunnah yang tersendiri. Salah satu perkara penting yang perlu kita ketahui ialah Ghunnah Mufakhamah ( dengung yang ditebalkan ) iaitu apabila Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 5 huruf yang bersifat Isti’la’. Justeru, kita hendaklah tahu membezakan bunyi ghunnah yang tebal dan yang nipis dengan cara bertalaqqi dari guru secara musyafahah. Lihat contoh-contoh berikut;

Bil

Huruf

Contoh-contoh Ikhfa’ Haqiqi

I kalimah

2 kalimah

Tanwin

1

ص

2

ض

3

ط

4

ظ

5

ق


Apabila Nun sakinah atau Tanwin bertemu dengan huruf Isti’la’ berbaris kasrah, maka keadaan ghunnah adalah pertengahan iaitu antara tafkhim (tebal) dan tarqiq (tipis).[1] Contoh;[1] Al-Akhtha’ al-Syai’ah fi Tilawah Al-Quran ‘ala Riwayah Hafsh ‘an ‘Ashim ibn Abiy al-Najuud, hal.15

Tiada ulasan:

Catat Ulasan