Selasa, 3 Mei 2011

MAD MUNFASHIL DAN KAEDAH MEMBACANYA

Mad Munfashil ialah memanjangkan bacaan sebab huruf Mad bertemu huruf Hamzah di dalam dua kalimah. Maksudnya huruf Mad berada di akhir kalimah dan huruf Hamzah pula di awal kalimah berikutnya.

Hukum: Wajib dibaca 4 atau 5 harakat semasa wasal dan 2 harakat semasa waqaf. Perlu diketahui bahawa kadar 2 harakat semasa wasal bukan dari Thariq Al-Syathibiy tetapi dari Thariq Al-Jazariy. Banyak pembaca Al-Quran yang melakukan kesalahan bacaan dari sudut kadar Mad Munfasil kerana mungkin mereka kurang memahami perkara tersebut, atau mereka tidak mengambil bacaan Al-Quran secara talaqqi dan musyafahah dari guru yang arif dan bersanad. Kadang-kadang mereka hanya mendengar bacaan Al-Quran dari kaset, cakera padat dan lain-lain untuk ditiru dan diamalkan tanpa ilmu.

Mad Munfashil ada 2 bahagian;

1. Mad Munfashil Haqiqi; Huruf Mad Thabi’iy bertemu huruf Hamzah dalam 2 kalimah yang jelas terpisah dari sudut tulisan. Contoh;

2. Mad Munfashil Hukmi; Huruf Mad Thabi’iy bersambung dengan huruf Hamzah dari sudut tulisan, tetapi ia terpisah dari sudut hukum. Contoh;

Contoh-contoh Mad Munfasil menurut bahagian masing-masing;

Bil

Huruf

Contoh

Bahagian

1

ا

Haqiqi

2

ا

Haqiqi

3

ا

Hukmi

4

ا

Hukmi

5

و

Haqiqi

6

و

Haqiqi

7

ي

Haqiqi

8

ي

Haqiqi

Perhatian;

1. Jika Mad Munfasil yang pertama dibaca 4 harakat semasa wasal, maka semua Mad Munfashil selepasnya wajib dibaca 4 harakat, tidak boleh 5 harakat.

2. Jika Mad Munfasil yang pertama dibaca 5 harakat semasa wasal, maka semua Mad Munfashil selepasnya wajib dibaca 5 harakat, tidak boleh 4 harakat.

3. Kadar Mad Munfashil wajib dibaca 2 harakat seperti Mad Asli ketika waqaf.

4. Kadar Mad Munfashil hendaklah kurang atau sama dengan kadar Mad Muttashil semasa wasal, tidak boleh melebihi kadar Mad Muttashil;

Bil

Kadar Harakat Semasa Wasal

Kenyataan

Mad Munfashil

Mad Muttashil

1

4

4

Benar

2

4

5

Benar

3

5

5

Benar

4

5

4

Salah

5. Mad Munfashil Haqiqi boleh diwaqafkan, tetapi Mad Munfashil hukmi tidak boleh diwaqafkan kerana ia dianggap sebagai satu kalimah dari sudut hukum. Wallahu A’lam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan